Tečaji

– ŠVRK I

  • Tečaj za mladičke in ostale začetnike
  • 1 šolska ura uvoda, predstavitev vaj in prikaz pasjega sodelovanja, 9 ur na terenu, izpit (ocenjevalni list)
  • Tečajniki prejmejo brošuro, kliker, pleteno igračko in navodila za šolanje. Diploma ob uspešno opravljenem izpitu.

– ŠVRK II

  • Nadaljevalni tečaj: 9 šolskih ur na terenu – utrjevanje vaj in zviševanje meril, na koncu klubski (KTP) Izpit za psa spremljevalca (ocenjevalni list)

– ŠVRK III

  • Priprava na izpit A ali B-BH (KZS) ali RO-I (Rally obedience) za pse, ki poleg predznanja izpolnjujejo še starostne pogoje in so tudi njihovi vodniki pripravljeni naštudirati literaturo za človeški del izpita.

– ŠVRK IV*

  • Rally obedience: RO-II, III in IV ali
  • Vaje po želji lastnika

*Za to skupino je obvezno pred vpisom opraviti A ali B-BH izpit.


 – INDIVIDUALNE URE